Informacje

 

 

Informacje dla Kupujących

Po obejrzeniu i dokonaniu wyboru nieruchomości zalecamy niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do firmy. Od szybkości podania tej informacji zależeć będzie, czy inny Klient nie nabędzie jej przed Państwem. Zgłoszenie woli nabycia nieruchomości przyjmowane jest na gotowych drukach, na których wpisujecie Państwo własne warunki zakupu wybranej nieruchomości. My zaś mamy w obowiązku zapisanym w umowie przedłożyć je właścicielowi i dostarczyć Państwu jego odpowiedź. Te deklaracje, umiejscowione są pod każdą ofertą na stronie internetowej pod nazwą moja propozycja  kupna  . Tą   metodą  prowadzone negocjacje ze Sprzedającym, najczęściej są skuteczne i uwieńczone transakcją.
 
Napis przy ofercie OFERTA ZABLOKOWANA  Zaakceptowane Warunki Transakcji jest formą poinformowania o pisemnej akceptacji warunków kupna przez sprzedającego. Pojawia się tylko w sytuacji zaistnienia jednego z przypadków:

Nasi Klienci  deklarację zamiaru nabycia  mogą składać faksem na nr 084 6391059  a wpłat zaliczek blokujących dokonywać na konto w banku PKO BP SA  1 O/Zamość nr 07 1020 5356 0000 1902 0067 1446.

Przy ofercie umieszczamy napis SPRZEDANE Gratulujemy Stronom Transkacji  po zawarciu przez Strony każdej umowy w formie aktu notarialnego. 

Informacje dla Sprzedających

Współpracę opieramy na umowach pośrednictwa sprzedaży z KLAUZULĄ WYŁĄCZNOŚCI. Innych nie proponujemy i nie zawieramy. Wynagrodzenie za pośrednictwo sprzedaży nieruchomości jest ustalane indywidualnie i zazwyczaj wynosi 3% ceny ofertowej. Oferujemy najlepszy produkt na polskim rynku, jakim jest oferta bezpośrednia reklamowana z adresem nieruchomości i opisem: OFERTA BEZPOŚREDNIA NIE WYMAGAMY umowy pośrednictwa i wynagrodzenia  co znacznie skraca okres sprzedaży. Jest prezentowana z adresem umożliwiającym bezpośredni kontakt kontrahenta z wybraną ofertą.  W tym przypadku nasze wynagrodzenie zawarte w cenie ofertowej nieruchomości ustalane jest indywidualnie, wpisywane w umowę pośrednictwa w sprzedaży kwotowo, w zależności  od stopnia trudności  sprzedaży oferty. 

 Informacje dla wszystkich Klientów

W przypadku realizacji 2 transakcji związanych ze sobą, drugą o niższej wartości nieruchomości - wykonujemy za połowę należnego wynagrodzenia. W przypadku transakcji zamiany realizujemy transakcję sprzedaży i kupna, preferując realizację transakcji tego samego dnia.

Akty notarialne sporządzane są w dowolnie wskazanych przez strony kancelariach notarialnych.

BIURO CZYNNE: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 9.00-17.00, SOBOTA 10.00-13.00

FORMULARZE DO POBRANIA:


Strone wykonała firma:

V-BEST
V-BEST
V-BEST
www.vbest.4.pl